Spotkanie autorskie z Panem Janem Kucą jako początek pisarskich inicjatyw mieszkańców Gminy Adamówka

9 lutego br. w Remizo-Świetlicy w Majdanie Sieniawskim odbyło się spotkanie autorskie z Panem Janem Kucą dot. ,,Cmentarzy z okresu I wojny światowej”. Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach organizowania społeczności lokalnej w ramach realizacji projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pan Jan Kuca –  historyk, regionalista, miłośnik ziemi jarosławskiej i autor poczytnych książek m.in.: ,,O wielkiej wojnie w powiecie jarosławskim”, ,,Miłków – prawda i legenda zaginionej wsi” czy też cyklu książek pt. ,,Opowieści jarosławskiego Zasania” swoim czytelnikom przedstawił historię i architekturę cmentarzy m.in. z terenu: powiatu jarosławskiego i przeworskiego, w tym gminy Adamówka. Wykład Pana Jana Kucy został urozmaicony multimedialną prezentacją, ukazującą fotografie miejscowości Adamówka z 1915 r.

Wraz z Panem Janem Kucą w spotkaniu uczestniczyła Pani Zofia Tabin – polonistka, recenzent –  która zaprezentowała publikacje autora.

Spotkanie minęło w bardzo przyjemnej, a zarazem twórczej atmosferze. W uczestnikach spotkania został ożywiony potencjał pisarski inicjujący  dokumentowanie własnych wspomnień, przeżyć, własnej historii, jak i historii miejscowości, w której zamieszkają – które w przyszłości mogą okazać się wartościowym źródłem historycznym.

Tym samym jesteśmy usatysfakcjonowani, iż ta oddolna inicjatywa pobudzenia aktywności społecznej – cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.

Pozostajemy także w nadziei, że spotkanie z Panem Janem Kucą stanie się inspiracją dla innych i przyczyni się do powstania zbioru opowieści z terenu gminy Adamówka.

Udostępnij: