„Dobry sąsiad jest najlepszym krewnym” – kontynuacja wspólnego świętowania Dnia Sąsiada na terenie gminy Adamówka

Jak dobrze mieć sąsiada,
On wiosną się uśmiechnie,
Jesienią zagada […]

Fragment piosenki: ,,Jak dobrze mieć sąsiada” Zespołu Alibabki.

„Dobry sąsiad jest najlepszym krewnym” – kontynuacja wspólnego świętowania Dnia Sąsiada na terenie gminy Adamówka jako element organizowania społeczności lokalnej w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniu 5 czerwca br. w ramach organizowania społeczności lokalnej Centrum Usług  Społecznych w Adamówce wraz z lokalnymi liderami społecznymi zainaugurowali tegoroczne świętowanie obchodzonego w dniu 26 maja „Europejskiego Dnia Sąsiada” w dwóch osiedlach na terenie gminy Adamówka tj.: Osada Izabelin oraz Osiedle Adamówka.

Święto Sąsiadów miało przyczynić się do poprawy sąsiedzkich relacji i ukazać, iż warto jest poznawać ludzi ze swojego najbliższego otoczenia. Spotkania sąsiedzkie stanowią również odpowiedź na zjawisko izolacji przejawiającym się coraz częstszym oddalaniem się ludzi od siebie oraz wycofaniem z lokalnego życia społeczności.

Wydarzenie ,,Dzień Sąsiada” było poprzedzone przygotowaniami, w które włączeni zostali sąsiedzi, co już stanowiło element integracyjny – cel sam w sobie. Sąsiedzi podzielili się pomysłami na wspólne świętowanie, w tym przypadku zdecydowano o organizacji wspólnego grillowania. Społeczność osiedli dokonała podziału zadań tak, aby wydarzenie przebiegło w dobrej i życzliwej atmosferze.

Kontynuacja wspólnego obchodzenia ,,Dnia Sąsiada” przyczynia się do angażowania się coraz większej liczby osób oraz wpływa na budowanie poprawnych relacji z sąsiadami.

Składamy serdeczne podziękowania liderom społeczności lokalnej za angażowanie się w sprawy społeczne oraz mieszkańcom wskazanych osiedli za ciepłe przyjmowanie naszych inicjatyw i chętne przyłączanie się do nich.

Udostępnij: