Seniorzy z gminy Adamówka na przeglądzie artystycznym w Zarzeczu!

21 czerwca br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu zorganizowano III PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB CHORYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W tej edycji Gminę Adamówka reprezentowali uczestnicy: Klubu Seniora Adamówka, Klubu Seniora Cieplice, Klubu Seniora Dobcza oraz Dziennego Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach.  

Uczestnicy Klubu Seniora w Adamówce – grupa teatralna „Młodzi inaczej” zaprezentowali inscenizację teatralną pn.: „Bajka o Kopciuchu”. Spektakl promował zdrowy styl życia poprzez upowszechnienie wzorców i postaw prozdrowotnych. Grupa teatralna „Młodzi inaczej” zachwyciła swoją perfekcyjną grą aktorską, ale także strojami i dekoracją. Uczestnicy Klubu Seniora w Cieplicach przygotowali piosnkę przy akompaniamencie akordeonu, dodatkowo grupa wykonała układ taneczny do piosenki SANAH – Magdaleny Wójcik pt.: „Szampan”. Natomiast Klub Seniora w Dobczy wystąpił z trzema piosnkami również przy akompaniamencie akordeonu. Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach na scenie zaprezentowali trzy utwory o treści religijno-ludowej przy akompaniamencie akordeonu. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkową statuetkę oraz upominek. Seniorzy podczas przeglądu mieli możliwość skorzystania  z poradnictwa dietetycznego oraz stoiska medycznego.

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Klubów Seniora i Dziennego Domu Pomocy za tak wspaniale reprezentowanie Gminy Adamówka w powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Chorych, Niepełnosprawnych.

Kluby Seniora z terenu gminy Adamówka funkcjonują w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Dzienny Dom Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach swoja działalność prowadzi natomiast w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Udostępnij: