Załącznik 5. Oświadczenie publikacji wizerunku

Załącznik 5. Oświadczenie publikacji wizerunku