Wyjazd do kina

W dniu 9 lutego br. dzieci i młodzież z Gminy Adamówka miały możliwość uczestniczyć w zorganizowanym przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce wyjeździe do kina na bajkę pt.: „Wyfrunięci”. Seans odbył się w „Kinie na biegunach” w Jarosławiu.

Głównym celem organizowanego wyjazdu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, kształtowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, doskonalenie umiejętności porozumiewania się oraz współdziałania w grupie.

Wyfrunięci” to świetna opowieść dla całej rodziny z fantastycznym poczuciem humoru, która trafiła zarówno do młodego jak i starszego widza. Produkcja w znakomity sposób pomaga widzom zrozumieć swoje fobie związane ze zmianami i je przezwyciężyć, pokazując że najważniejsze to mieć obok siebie wspierające osoby oraz trochę odwagi. Świat jest pięknym i ciekawym miejscem. Nie należy się go bać. Jeśli tylko na chwilę opuścimy naszą strefę komfortu, to zobaczymy, że życie może być kolorowe i pełne radości.

Po obejrzanej bajce dzieci mogły podzielić się swoimi opiniami, doświadczeniami odnośnie obejrzanego seansu, uznając iż więź rodzinna jest bardzo ważnym aspektem naszego życia. Podczas zorganizowanego wyjazdu uczestnicy wycieczki nauczyli się nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz bezpiecznego zachowania  się w środkach transportu.

Przejazd dzieci do kina sfinansowany został z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce.

Udostępnij: