Jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnością? Złóż wniosek na usługę opieki wytchnieniowej – Pobyt dzienny

JESTEŚ OPIEKUNEM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – ZŁÓŻ WNIOSEK NA:
USŁUGĘ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – POBYT DZIENNY

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Głównym celem świadczonej usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce usługę realizować będzie

 1. w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością

LIMITY:

 • 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Limit, o którym mowa powyżej dotyczy również:

 1. członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością;
 2. więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Więcej informacji u Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych – pok. nr 2, parter budynku UG, tel. 16 888 96 71.


Dokumenty zgłoszeniowe:

 1. Wniosek kwalifikacyjny
 2. Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Udostępnij: