Rozstrzygniecie konkursu pn. „Dlaczego warto pomagać osobie starszej? Z pomaganiem każdemu do twarzy”

Dnia 5 października b.r. w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach odbyło się wręczenie nagród, w ramach organizowanego przez Organizatora Społeczności Lokalnej Centrum Usług Społecznych w Adamówce konkursu pn. „Dlaczego warto pomagać osobie starszej?”

Otwórz

Jednodniowa wycieczka integracyjna (Solina-Polańczyk) Klubów Seniora z terenu gminy Adamówka

W dniu 26 września br. w ramach realizacji grantu – w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” PO WER 2014-2020 Oś priorytetowa II, Działanie 2.8. Uczestnicy Klubów Seniora z terenu gminy Adamówka wzięli udział w jednodniowej wycieczce integracyjnej (Solina –Polańczyk).

Otwórz
Skip to content