Informacja w sprawie przyjmowania Klientów GOPS w Adamówce

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamówka,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce informujemy, iż w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 od dnia 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) do 4 grudnia 2020 r. (piątek) nie będzie możliwa bezpośrednia obsługa Klientów, tak jak dotychczas po wcześniejszym uzgodnieniu z zachowaniem obowiązujących reżimów i wymogów sanitarnych.

Pracownicy nie będą schodzić do Klientów na parter Urzędu Gminy.

Jednocześnie zachęcamy Klientów GOPS w Adamówce do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, poczta tradycyjna.

Informujemy ponadto, iż WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZENIA „DOBRY START”, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ ITP. po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym pracownikiem można przekazać poprzez funkcjonującą na parterze Urzędu Gminy „Skrzynkę na korespondencję”. Nie będzie możliwe, aby pracownicy GOPS w Adamówce bezpośrednio pomagali Klientom w wypełnianiu wniosków.

Przypominamy ponadto, iż faktury rozliczające STYPENDIUM SOCJALNE wystawione na IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, który otrzymał stypendium lub jego rodzica, czy opiekuna prawnego składa się
w terminie: 30.11.2020 r. – 04.12.2020 r.


Dane kontaktowe:
tel.: (16) 622 90 01 lub (16) 622 90 11
email: gopsadamowka@wp.pl
elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP): /GOPSAdamowka/SkrytkaESP

Udostępnij: