Program „Wspieraj Seniora”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU
„Wspieraj Seniora”

 

CEL PROGRAMU

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegająca w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

ADRESACI PROGRAMU

  1. Osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19;
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

ZAKRES PODMIOTOWY PROGRAMU

Gmina Adamówka realizując program „Wspieraj Seniora” na 2020 r. udzieli wsparcia osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które zdecydują się pozostać w domu, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

DOFINANSOWANIE   10 244,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU   12 805,00 zł

 

Udostępnij: