Program Wspieraj Seniora

Seniorze !!!

 • w związku zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 podjąłeś decyzję by dla bezpieczeństwa pozostać w domu oraz
 • masz 70 lat lub więcej (w szczególnych przypadkach z Programu mogą korzystać osoby poniżej 70 roku życia) i chcesz skorzystać
  z pomocy zadzwoń na:
 •  infolinię  pod numer: 22 505 11 11 lub
 • bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce pod numer: 16 622 90 01, 12, 13, 14 lub 17.

Usługa wsparcia polegała w szczególności na:
dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym: artykuły spożywcze, środki higieny osobistej
oraz opłacaniu rachunków.


Ważne!! Senior pokrywa koszty zakupów, leków i opłat. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Rozliczenie zakupów następuje na podstawie paragonu.


W przypadku opłacania rachunków zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce, podczas kontaktu z Seniorem. Usługa dokonania zakupów, opłacenia rachunków jest nieodpłatna.

 

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

 • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce pod numer: 16 622 90 01, wew. 12, 13, 14 lub 17.
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 08:00-21:00. Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce możesz dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 – 15:30.
 • W przypadku kontaktu z Infolinią – osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce.

KROK 2.

 • Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce skontaktuje się
  z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

 KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Adamówce wyznaczy do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. W przypadku opłacania rachunków zasady i sposób rozliczania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce ustali indywidualnie, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwanoś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych. (Jeśli nie posiadasz środków ochrony osobistej zgłoś to w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce, przed wizytą pracownika u Ciebie, a zostaniesz zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki).

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

PAMIETAJ!

 • Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów, leków i rachunków.  Usługa realizacji pomocy jest nieodpłatna!
 • Na terenie Gminy Adamówka Program „Wspieraj Seniora” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce.
 • Zakupy czy usługi są realizowane przez pracowników Ośrodka (pracowników socjalnych, asystenta rodziny, pracowników administracyjnych i innych) lub wolontariuszy.
 • Usługa w ramach Programu może być świadczona kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od możliwości Gminnego Ośrodka Pomocy w Adamówce i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

 

Udostępnij: