Dodatkowe wsparcie w ramach Programu „Wspieraj Seniora” [FOTO]

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce dzięki przekazanym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej artykułom żywnościowym z Agencji Rezerw Materiałowych przygotowali paczki żywnościowe dla Seniorów. Dystrybucja Paczek żywnościowych odbywa się w ramach realizowanego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

OSOBOM STARSZYM, SAMOTNYM PRZYPOMINAMY O REALIZACJI PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA” odpowiadającego na założenia:

  • jeżeli w związku zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 podjąłeś decyzję by dla bezpieczeństwa pozostać w domu oraz
  • masz 70 lat lub więcej (w szczególnych przypadkach z Programu mogą korzystać osoby poniżej 70 roku życia) i chcesz skorzystać z pomocy zadzwoń na:
  • infolinię  pod numer: 22 505 11 11 lub
  • bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce pod numer: 16 622 90 01, 12, 13, 14 lub 17.

Przypominamy ponadto o możliwości zorganizowania transportu do punku szczepień przeciwko COVID-19 dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień, osoby mieszkające w znacznej odległości od punktu szczepień i mające trudności w dotarciu.

Udostępnij: