Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

 

Jaką pomoc możesz otrzymać?

  • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
  • informację, jak można rozwiązać twój problem;
  • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
  • darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego i poproś o umówienie na poradę lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie np.ms.gov.pl

 

WAŻNA INFORMACJA

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20), na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U.2020.2232 t.j. z dnia 2020.12.14), od 04.01.2021 roku do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu przeworskiego są udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, wyłącznie przez telefon (praca zdalna).

Zapisy na porady są dokonywane telefonicznie pod nr telefonu 16 648 70 09 wew. 123 lub 163 oraz przez formularz dostępny na stronie internetowej: np.ms.gov.pl

 

Zobacz:

Udostępnij: