Konsultacje społeczne w zakresie usług społecznych – jako włączenie Mieszkańców Gminy Adamówka w procesy decyzyjne w sprawach mających wpływ na jakość ich życia

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu pt. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka” w ramach POWER 2014-2020 serdecznie zapraszamy

19 maja 2021 r. na parking przed Urzędem Gminy Adamówka,

w godzinach:

10:00 – 12:00 – mieszkańców Cieplic, Dobczy, Krasnego, Pawłowej;

12:00 – 14:00 – mieszkańców Majdanu Sieniawskiego;

14:00 – 16:00 – mieszkańców Adamówki,

na konsultacje społeczne w zakresie usług społecznych świadczonych przez utworzone poprzez przekształcenie od 1 lipca 2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce w Centrum Usług Społecznych w Adamówce.

W ramach konsultacji zostaną Państwu przedstawione wyniki przeprowadzonej diagnozy potrzeb i potencjałów społeczności lojalnej oraz płynące z niej wnioski. Wypracowana zostanie wizja rozwoju usług społecznych na terenie Gminy Adamówka.

Przeprowadzone konsultacje dostarczą niezbędnej wiedzy nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz badanych grup społecznych, zainicjują ponadto proces samoorganizacji społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania jej problemów i zaspokajania potrzeb.

W związku z nadal utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego informujemy, iż od 15 maja br. przy utrzymującym się niskim poziomie zachorowań będzie istniała możliwość zorganizowania spotkań okolicznościowych na zewnątrz – w limicie do 25 osób oraz w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans.

Udostępnij: