Otwarcie Klubu Seniora w Adamówce w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

 

Otwarcie Klubu Seniora w Adamówce w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

23 września o godz. 13:00 odbyło się uroczyste otwarcie drugiego na terenie gminy Adamówka KLUBU SENIORA W ADAMÓWCE. W ramach jego działalności realizowane będą usługi społeczne określone w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka w ramach PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH +

Działanie  realizowane jest w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział UCZESTNICY KLUBU, przedstawiciele Gminy Adamówka – Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka, przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Adamówce – Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce, Pani Elżbieta Świtała – Specjalista Pracy Socjalnej, Pani Janina Kimak – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Pani Aneta Solska – Koordynator IPUS, Pani Angelika Krawiec – Organizator Społeczności Lokalnej, przedstawiciele Stowarzyszenia „In Progres” – Pan Paweł Graboń – Prezes Zarządu, oraz Pani Karolina Szynal – Opiekun Klubu Seniora w Adamówce.

Udostępnij: