Otwarcie Klubu Seniora w Cieplicach w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

Otwarcie Klubu Seniora w Cieplicach w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

23 września o godz. 14:00 odbyło się uroczyste otwarcie drugiego na terenie gminy Adamówka KLUBU SENIORA W CIEPLICACH. W ramach jego działalności realizowane będą usługi społeczne określone w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka w ramach PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH +.

Działanie  realizowane jest w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział UCZESTNICY KLUBU, przedstawiciele Gminy Adamówka – Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka, przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Adamówce – Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce, Pani Małgorzata Kida – Specjalista Pracy Socjalnej, Pani Janina Kimak – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Pani Aneta Solska – Koordynator IPUS, Pani Angelika Krawiec – Organizator Społeczności Lokalnej, przedstawiciele Stowarzyszenia „In Progres” – Pan Paweł Graboń – Prezes Zarządu, oraz Pani Zofia Bieniek – Opiekun Klubu Seniora w Cieplicach.

Wszystkich zainteresowane osoby, w wieku powyżej 60 r.ż. oraz nieaktywne zawodowo nadal zapraszamy do kwalifikowania się do uczestnictwa w Klubie Seniora. Więcej informacji u Koordynatora IPUS – Pani Janiny Kimak, pod nr telefonu: 16 622 90 01, wew. 102.

Udostępnij: