Otwarcie Klubu Seniora w Dobczy w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

Otwarcie Klubu Seniora w Dobczy w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

22 września o godz. 14:00 odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego na terenie gminy Adamówka KLUBU SENIORA W DOBCZY. Powstały Klub Seniora jest odpowiedzią na potrzeby i potencjał dobczańskiej społeczności lokalnej. W ramach jego działalności realizowane będą usługi społeczne określone w Programie Usług Społecznych w Gminie Adamówka w ramach

PAKIETU USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH +

Działanie  realizowane jest w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział UCZESTNICY KLUBU, przedstawiciele Gminy Adamówka – Pan Łukasz Kominko – Sekretarz Gminy Adamówka, przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Adamówce – Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce, Pani Magdalena Konefał – Pracownik Socjalny, Pani Janina Kimak – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych, Pani Aneta Solska – Koordynator IPUS, Pani Angelika Krawiec – Organizator Społeczności Lokalnej, przedstawiciele Stowarzyszenia „In Progres” – Pan Paweł Graboń – Prezes Zarządu, Pani Zofia Król – Członek Zarządu oraz Pani Karolina Szynal – Opiekun Klubu Seniora.

Udostępnij: