Załącznik nr 6 – Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową (docx)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową (docx)