Projekt pt.: „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA

W dniu 26 kwietnia b.r. Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach działań z zakresu wsparcia rodziny i organizowania społeczności lokalnej zorganizowało wydarzenie w ramach realizacji projektu pt.: „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA”.

Projekt sfinansowany został ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani obejmującego prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Realizatorem projektu była hip-hopowa grupa RYMcerze, przekazująca uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Adamówka  profilaktykę uzależnień na podstawie własnych doświadczeń życiowych i walki z nałogami.

Celem zorganizowanego przedsięwzięcia było uświadomienie młodzieży, iż mają prawo odmówić i wybrać tę właściwą drogę – PROGRES. Wydarzenie przyczyniło się do promocji wśród dzieci i młodzieży zachowań i postaw asertywnych przed destruktywnymi zachowaniami oraz mody na życie bez uzależnień w tym m. in.: zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwoju osobistego, edukacyjnego oraz działań pro społecznych i wolontariackich.

Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani, a także  wszystkim osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.

Udostępnij: