Relacja z uroczystości nadania imienia bł. ks. Augusta Czartoryskiego Dziennemu Domowi Pomocy w Cieplicach

Uroczystość nadania imienia bł. ks. Augusta Czartoryskiego Dziennemu Domowi Pomocy w Cieplicach funkcjonującemu w ramach projektu pn.: Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka współfinansowanego z EFS w ramach Działania 8.3, RPO WP 2014-2020.

21 marca 2023 r. odbyła się wyczekiwana uroczystość nadania imienia bł. ks. Augusta Czartoryskiego Dziennemu Domowi Pomocy w Cieplicach. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą celebrowaną przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Adama Szala – Metropolitę Przemyskiego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Kolonii Polskiej. Kolejna część uroczystości odbywała się już w Dziennym Domu Pomocy w Cieplicach. Tam też miało miejsce poświecenie ośrodka wsparcia, oficjalne odsłonięcie tablicy dedykowanej bł. ks. Augustowi Czartoryskiemu, przedstawienie działalności ośrodka wsparcia oraz okolicznościowy występ uczestników Dziennego Domu Pomocy.

W wydarzeniu wzięli udział: ABP Adam Szal – Metropolita Przemyski, ks. Jan Grzywacz – Dziekan Dekanatu Sieniawskiego, ks. prał. Janusz Jakubiec – Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Majdanie Sieniawskim – Wicedziekan Dekanatu Sieniawskiego, ks. Piotr Piechuta – Proboszcz Parafia św. Stanisława Biskupa w Kolonii Polskiej (współorganizator przedsięwzięcia), ks. Jacek Ćwikła – Proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Cieplicach-Rudce, Pan Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Mateusz Szpyrka – Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Jacek Kierepka – Wicestarosta Przeworski, ks. Damian Noga – Redaktor Radia Fara, Pan Krzysztof Kamiński – przyjaciel ojca dr Albina Sroki (któremu przed śmiercią objawił się bł. ks. August Czartoryski), Pan Jan Kyć – Przewodniczący Rady Gminy Adamówka, Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka (współorganizator przedsięwzięcia), Pan Jan Książek – Sołtys wsi Cieplice, Pan Łukasz Kominko – Sekretarz Gminy Adamówka, Pan Artur Lisik – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adamówka, Pan Adam Brzyski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Adamówka, Pani Magdalena Pich – Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji, Zespół ,,Majdaniacy” z Majdanu Sieniawskiego, Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Cieplicach, pracownicy Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz Dziennego Domu Pomocy w Cieplicach na czele z Panią dr Malwina Misiąg – Dyrektorem Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz Panem Pawłem Graboniem – Kierownikiem Dziennego Domu Pomocy w Cieplicach – organizatorzy przedsięwzięcia.

W uroczystości ze względów zawodowych nie mogli uczestniczyć Hrabina Krystyna Czartoryska oraz Książę dr Witold Czartoryski – jednak na tą okazję przesłali obraz bł. ks. Augusta Czartoryskiego oraz specjalnie dedykowany list.

Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość zaproszonym gościom. Przede wszystkim dziękujemy Uczestnikom Dziennego Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach – inicjatorów przedsięwzięcia i tym samym życzymy im słowami bł. ks. Augusta Czartoryskiego – aby czas w Ich Dziennym Domu Pomocy był „lepszy jest niż innych tysiące (…)”.

Audycja Radia Fara

Udostępnij: