Wizyta profilaktyczno – rehabilitacyjna Seniorów Dziennego Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Feniks Clinic

Wizyta o charakterze rehabilitacyjnym i profilaktycznym Seniorów Dziennego Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego funkcjonującego w ramach realizacji projektu  Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” RPO WP 2014-2020, Działanie 8.3

W dniu 28 marca br. w ramach organizowania społeczności lokalnej Uczestnicy Dziennego Domu  Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach wraz z opiekunami odwiedzili Centrum Fizjoterapeutyczno – Stomatologicznym Feniks Clinic w Przeworsku.

Podczas wizyty Seniorzy mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach na których zostały im zaprezentowane liczne zalety korzystania z groty solnej, a także podkreślono pozytywny wpływ aktywności fizycznej na życie osób w wieku senioralnym. Po części teoretycznej Uczestnicy DDP odbyli seans w grocie solnej podczas którego mogli cieszyć się jej właściwościami, tj. obniżenie ciśnienia oraz łagodzenie dolegliwości ze strony układu oddechowego. Ponadto pobyt w grocie solnej miał za zadanie korzystnie wpłynąć na problemy z krążeniem oraz schorzeniami układu pokarmowego zwiedzających.

Podczas wspólnego obiadu w restauracji „U Teresy” Seniorzy mogli podzielić się między sobą refleksjami, które pojawiły się u nich po wizycie w Feniks Clinic. Należy zauważyć, że dla większości z nich była to pierwsza wizyta w grocie solnej.

Dziękujemy Panu Rafałowi Pieniążkowi – właścicielowi Feniks Clinic w Przeworsku za przeprowadzenie interesujących wykładów, które urozmaiciły jesień życia Naszych Seniorów oraz dostarczyły im wiedzę na temat poprawy jakości życia, którą będą mogli stosować na co dzień.

Udostępnij: