Uroczystość pasowania na Przedszkolaka w Adamówce – 18.10.2019 r. [FOTO]

 

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA
– wraz z otwarciem dwóch 10-cio godzinnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. J. Pawła II w Adamówce już za Nami…

               18 października br. w związku z oficjalnym otwarciem dwóch 10-cio godzinnych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w ramach projektu pt.: „Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja”, nr RPPK.09.01.00-18-0080/18, złożonego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 9.1. odbyła się Uroczystość „PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA” dzieci z pięciu nowoutworzonych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Adamówka.

Wydarzenie miało miejsce w budynku Szkoły Podstawowej w Adamówce, Adamówka 26 – adoptowanym w ramach ww. projektu pod dwa 10-cio godz. oddziały przedszkolne. W uroczyści uczestniczyli gospodarze wydarzenia: Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka, Pani Malwina Misiąg – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce wraz z pracownikami, Pan Józef Połeć – Dyrektor SP im. Jana Pawła II w Adamówce, Pani Renata Goch – Dyrektor SP im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim, Pani Małgorzata Leja – Dyrektor SP w Cieplicach, a także zaproszeni goście: Pan Ryszard Trelka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku, Pani Edyta Curzytek – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przeworsku, Pan bryg. Tomasz Dzień – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku, Pan bryg. Bogdan Jarosz – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Przeworsku, Pani Marta Ulma-Baran – Wicedyrektor Instytutu Komańskiego Oddział – Zarzecze, Pan Jacek Czop  – Kierownik ds. technicznych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o., Pan Jana Kyć – Przewodniczący Rady Gminy Adamówka, Pani Anna Skórska – Skarbnik Gminy Adamówka, Pan Jacek Kierepka – Sekretarz Gminy Adamówka oraz Ks.  Stefan Nogaj – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Judy Tadeusza w Krasnem. Najważniejszymi Uczestnikami Uroczystości były oczywiście dzieci z pięciu nowoutworzonych na terenie Gminy Adamówka – Ośrodków Wychowania Przedszkolnego wraz rodzicami, nauczycielami i pomocami nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego przecięcia wstęgi, poświęcenia wnętrz pomieszczeń adoptowanych pod dwa 10-cio godz. Ośrodki Wychowania Przedszkolnego, powitania zaproszonych gości, po którym Wójt Gminy Adamówka  przedstawił historię opieki przedszkolnej na terenie Gminy Adamówka, a także historię budynku Szkoły Podstawowej w Adamówce, Adamówka 26. Kolejno zaproszonym gościom przedstawiono wartość projektu pt.: „Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja”: 1 333 484,02 zł, w tym wkład własny: 133 500,00 zł (wkład niepieniężny – 87 500,00 zł (budynek i sale udostępnione pod działalność OWP) oraz wkład finansowy –  46 000,00 zł – w całości przeznaczony na adaptację budynku Szkoły Podstawowej w Adamówce), okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r., główny cel projektu: „Utworzenie 89 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 5 nowoutworzonych Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat przy Szkołach Podstawowych w Gminie Adamówka w okresie od 01.07.2019 r. – 30.06.2020 r.” jak i dotychczasowe osiągnięcia w ramach realizacji projektu: utworzenie 95 miejsc wychowania przedszkolnego – trzech 5-cio godz. Ośrodków Wychowania Przedszkolnego oraz dwóch 10-cio godz. OWP, adaptacja budynku SP w Adamówce pod dwa 10-cio godz. OWP, zatrudnienie 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz kontynuacja zatrudnienia 2 nauczycieli, zatrudnienie 7 pomocy nauczyciela wychowania przedszkolnego, finansowanie zatrudnienia robotnika gospodarczego, objecie 95 dzieci zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (język angielski, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rytmiczne oraz teatralne), sfinansowanie jednemu nauczycielowi studiów podyplomowych w zakresie edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera,  finansowanie obiadów dwudaniowych dla dzieci w trzech 5-cio godz. Ośrodków Wychowania Przedszkolnego oraz całodziennego wyżywienia w dwóch10-cio godz. oddziałach przedszkolnych, zakup sprzętu i wyposażenia do OWP: 4 tablic interaktywnych, 4 laptopów, 2 urządzeń wielofunkcyjnych, „Magicznego dywanu wersja FUN 1”, ekranu projekcyjnego wraz z projektorem multimedialnym,  2 odkurzaczy,  aparatu fotograficznego, mebli przedszkolnych,  pomocy w zakresie małej i dużej motoryki,  pomocy Montesorii, zabawek, pomocy z zakresu integracji sensorycznej, pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli, zestawu w zakresie kształcenia i wychowania, pomocy logopedycznych oraz pomocy niezbędnych do zajęć z języka angielskiego, rytmiki i zajęć teatralnych.  Przedstawiono ponadto planowane inicjatywy:  konkurs „Mikołajowe Śpiewanie”, teatrzyk ”Powitanie Św. Mikołaja”, spotkanie tematyczne w zakresie legendy o kapliczce Św. Mikołaja w Adamówce jako przekaz wartości kulturowych Gminy Adamówka najmłodszemu pokoleniu, a także „Dzień dobroci”, w ramach krajowej XXIII edycji  „Pól Nadziei” – dzieci z OWP przeprowadzą kwestę wcześniej wykonanych żonkili, a uzyskane pieniądze przekażą Hospicjum w Jarosławiu, co uwidoczni wiarę w odwieczną prawdę, że ludzka dobroć czyni prawdziwe cuda oraz spotkanie w zagrodzie ekologicznej „W międzyczasie”.

Po części oficjalnej przyszedł czas na występy najmłodszych, którzy doskonale przygotowani, z pewnością zasłużyli na miano PRZEDSZKOLAKA. Wystąpiły dzieci z: dwóch 10-cio godz. Ośrodków Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Adamówce, 5-cio godz. oddziału przedszkolnego przy SP w Adamówce – w miejscowości Krasne, 5-cio godz. oddziału przedszkolnego przy SP w Majdanie Sieniawskim oraz 5-cio godz. OWP przy SP w Cieplicach. Kolejno Dyrektorowie szkół dokonali uroczystego „Pasowania na Przedszkolaka”. Uroczystość zakończyła się pysznym poczęstunkiem, zasponsorowanym przez działającą lokalnie firmę: GASTRONOMIA, PRODUKCJA HANDEL USŁUGI – Teresa Szynal.

… w oczekiwaniu na kolejne wydarzenia, pełni inicjatyw, zapraszamy  do galerii zdjęć z Uroczystości PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA… jak i prezentujących wnętrza dwóch 10-cio godz. OWP przy SP w Adamówce ….

Zespół Projektowy

Udostępnij: