Szkolenie ECDL Base w ramach projektu „Aktywni od zaraz” [FOTO]

Szkolenie ECDL Base organizowane przez GOPS w Adamówce w ramach projektu „Aktywni od zaraz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon w partnerstwie z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając  w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1.

Udostępnij: