„Śniadanie Wielkanocne” w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach

Śniadanie Wielkanocne” w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego, w ramach realizacji projektu pn.: „Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.3, RPO WP na lata 2014-2020.


5 kwietnia br. w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego odbyło się „Śniadanie Wielkanocne”, które pozwoliło Seniorom, pracownikom oraz zaproszonym gościom na wspólne celebrowanie Świąt Wielkiej Nocy.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości – Pana Edwarda Jarmuziewicza – Wójta Gminy Adamówka, ks. Jacka Ćwikły – proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Cieplicach-Rudce. W śniadaniu wzięli udział również organizatorzy przedsięwzięcia: Pani dr Malwina Misiąg – Dyrektor Centrum Usług Społecznych wraz z pracownikami Centrum oraz Pan Paweł Graboń – Kierownik DDP wraz z pracownikami DDP. Ksiądz pobłogosławił tradycyjne potrawy, które znalazły się na wielkanocnym stole. Przekazał również kilka ważnych słów na temat istoty świąt Wielkanocnych. Uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi i organizatorami podzielili się jajkiem oraz złożyli życzenia. Z tej też okazji Seniorzy wraz z opiekunkami własnoręcznie przygotowali stroiki na wielkanocny stół, które podczas Śniadania wręczyli zaproszonym gosciom. Uczestnikom DDP zostały przekazane tradycyjne potrawy świąteczne w ramach tzw. „zajączka wielkanocnego”. Każdy z obecnych mógł poczuć atmosferę zbliżających się świąt i milo spędzić czas na wspólnych rozmowach.

Śniadanie Wielkanocne zostało zorganizowane w ramach realizowanego projektu. Miało charakter integracyjno-tradycyjny. To już drugie tego typu wydarzenie i mamy nadzieję na kontynuację tej tradycji w kolejnych latach.

Pracownicy DDP im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach

Udostępnij: