Z działalności kulturalno-integracyjnej Klubów Seniora działających na terenie gminy Adamówka

10 maja 2023 r. uczestnicy Klubu Seniora z Adamówki, Klubu Seniora z Cieplic oraz Klubu Seniora z Dobczy wzięli udział w wycieczce do Zamościa – jednego z najpiękniejszych miast Roztocza. Pani Przewodnik zaprezentowała Seniorom miejsca warte zobaczenia m.in. Ratusz w Zamościu, kamienice ormiańskie, Katedrę Zmartwychwstania Pańskiego, Nadszaniec twierdzy Zamość i podziemną trasę turystyczną.  Każdy z uczestników wyjazdu był zachwycony Zamościem i jego zabytkami i chętnie tam powróci. Na zakończenie wycieczki seniorzy zregenerowali siły podczas pysznego obiad w uroczej karczmie w stylu góralskim.

Przedsięwzięcie było możliwe dzięki realizacji projektu pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, w ramach konkursu „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” nr POWR.02.08.00‐IP.03‐00‐001/20, PO WER 2014-2020; Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Udostępnij: