Z działalności Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej w Krasnem

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
– Janusz Korczak.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach PAKIETU POMOCNY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA RODZIN Z DZIEĆMI + świadczy usługi w prowadzonych w formie opiekuńczo-specjalistycznej Placówkach Wsparcia Dziennego. Poprzez działalność placówek rodziny z dziećmi z terenu gminy Adamówka otrzymują  wsparcie w opiece i wychowaniu dziecka, pomoc dziecku w nauce, odpowiednio zorganizowany czas wolny, zabawę oraz zajęcia sportowe poprzez które mogą odpowiednio rozwijać swoje zainteresowania. Istotne są również prowadzone w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapia pedagogiczna, terapii psychologiczna oraz socjoterapia.

Placówkach Wsparcia Dziennego funkcjonują w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, Działania 2.8 PO WER 2014-2020.

Poniżej fotorelacja z PWD w Krasnem.

Udostępnij: