Z działalności Dziennego Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach

W Naszym Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach na twarzach uczestników zawsze gości uśmiech. To tutaj przeżywają swoją jesień życia – pełną słońca i dobrej aury. To tutaj doświadczają radości, zapominając o smutkach powodowanych przeżywanymi trudnościami dnia codziennego. Często słyszymy „iż tak dobrze im nigdy nie było” (…) Dlatego też wierzymy, iż ta fantastyczna atmosfera będzie wyłącznie rozwijała się umacniając wartość dodaną deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gminie Adamówka.

Dzienny Dom Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach funkcjonuje poprzez realizację projektu pn.: „Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS.

Udostępnij: