Opieka wytchnieniowa

Usługa z zakresu opieki wytchnieniowej wspiera członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi – zapewniając czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację, ograniczeniem obciążeń psychofizycznych, a także wzmacnia osobisty potencjał opiekunów osób niepełnosprawnych.

Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.


Do pobrania:

Skip to content